20
Dec
09

Nama Islami Anak-Anak Putri

ALIF ( (الألف

1. Atiah : آتِيَة : yang datang

2. Azifah : آزِفَة : yang mendekat ; nama lain dari hari Kiamat

3. Asiah : آسِيَة : nama isteri Fir’aun yang beriman

kepada Allah; ahli dalam pengobatan

4. Aminah : آمِنَة : Nama ibu Rasulullah; yang aman

5. Abiyyah : أَبِيَّة : yang menolak kehinaan; punya

kepribadian yang kokoh

6. Atsilah : أَثِيْلَة : yang berakar; mempunyai keturunan

yang baik

7. Ahlam : أَحْلاَم : jamak dari hulm ; mimpi

8. Adibah : أَدِيْبَة : sastrawati

9. Arja : أَرْجَى : lebih diharapkan

10. Aribah : أَرِيْبَة : yang berakal; pandai

11. Aridhah : أَرِيْضَة : yang bersih, terang ; mengesankan

12. Arij : أَرِيْج : bau yang sedap

13. Arikah : أَرِيْكَة : permadani yang dihias

14. Azka : أَزْآَى : lebih suci, bersih

15. Azaliyyah : أَزَلِيَّة : yang bersifat azaly, dari sejak dulu

16. Asma’ : أَسْمَاء : jamak dari ism ; nama

17. Asma : أَسْمَى : lebih mulia, tinggi

18. Asywaq : أَشْوَاق : jamak dari syauq ; kerinduan

19. Ashilah : أَصِيْلَة : yang asli, orisinil

20. Adhwa’ : أَضْوَاء : jamak dari dha-u’ ; cahaya

21. Agharid : أَغَارِيْد : jamak dari ughrudah : kicauan burung

22. Afanin : أَفَانِيْن : daun yang lembut; jenis perkataan

yang khas

23. Afrah : أَفْرَاح : jamak dari farhah : kegembiraan; pesta

24. Afkar : أَفْكَار : jamak dari fikr : pemikiran

25. Afnan : أَفْنَان : Cabang pohon

26. Alfiyyah : أَلْفِيَّة : dinisbatkan kepada kata alf : ribuan

27. Althaf : أَلْطَاف : taufik, lembut

28. Amany : أَمَانِي : jamak dari umniyah : cita-cita

29. Amjad : أَمْجَاد : Maruwah; kedermawanan; keagungan

30. Amirah : أَمِيْرَة : pemimpin

31. Anisah : أَنِيْسَة : yang lembut; jinak

32. Aniqah : أَنِيْقَة : indah menawan

33. Ibtisamah : اِبْتِسَامَة : senyuman

34. Ibtihaj : اِبْتِهَاج : keceriaan, kegembiraan

35. Ibtihal : اِبْتِهَال : memohon/berdoa (kepada Allah)

36. Ihtisyam : اِحْتِشَام : malu

37. Ihtifa’ : اِحْتِفَاء : sambutan penu

38. Ihtima’ : اِحْتِمَاء : berlindung, bertahan

39. Ihtiwa’ : اِحْتِوَاء : mencakup, mengandung (sesuatu)

40. Irtiqa’ : اِرْتِقَاء : meningkat

41. Irtiyah : اِرْتِيَاح : puas, senang

42. Izdihar : اِزْدِهَار : maju, berkembang

43. Istifadah : اِسْتِفَادَة : mengambil faedah, memanfaatkan

44. Isytihar : اِشْتِهَار : terkenal, masyhur

45. Iftikhar : اِفْتِخَار : bangga

46. Imtitsal : اِمْتِثَال : menjalankan perintah

47. Imtidah : اِمْتِدَاح : memuji

48. Imtinan : اِمْتِنَان : Rasa syukur dan penghargaan;

menyebut keutamaan diri

49. Intishar : اِنْتِصَار : kemenangan

50. Intima’ : اِنْتِمَاء : berafiliasi (kepada)

51. In’am : إِنْعَام : penganugerahan

52. Inas : إِيْنَاس : penjinakan; melembutkan hati; Yakin

53. Umamah : أُمَامَة : nama anak tiri Rasulullah (anak Ummu

Salamah); onta yang berjumlah tiga

ratus

54. Umaimah : أُمَيْمَة : Diminutif (tashgir) dari kata Umm (ibu)

55. Unsyudah : أُنْشُوْدَة : syair yang dilantunkan.

BA’ ( ( الباء

1. Bahitsah : بَاحِثَة : Yang mencari; mengkaji/meneliti

2. Badirah : بَادِرَة : Yang bersegera

3. Badiyah : بَادِيَة : yang tampak; perkampungan di

pelosok

4. Bazilah : بَاذِلَة : yang membanting tulang, berupaya

keras

5. Barrah : بَارَّة : yang berbakti (kepada kedua

orangtuanya, dll); yang berbuat baik

6. Bari’ah : بَارِعَة : yang menonjol, unggul, cemerlang

7. Bariqah : بَارِقَة : yang berkilau; awan yang berkilat

8. Bazigha : بَازِغَة : yang muncul

9. Basilah : بَاسِلَة : yang berani

10. Basimah : بَاسِمَة : yang tersenyum

11. Balighah : بَالِغَة : yang sudah mencapai usia baligh

12. Bahirah : بَاهِرَة : Yang bercahaya

13. Bahiyah : بَاهِيَة : wajah yang ceria

14. Bahriyyah : بَحْرِيَّة : yang dinisbatkan kepada bahr : laut

15. Badriyyah : بَدْرِيَّة : yang dinisbatkan kepada badr : bulan

purnama

16. Badi’ah : بَدِيْعَة : yang cantik, indah

17. Badilah : بَدِيْلَة : pengganti

18. Badinah : بَدِيْنَة : yang gemuk

19. Bari`ah : بَرِيْئَة : yang selamat, terbebas dari ikatan,

polos tidak berdosa

20. Barokah : بَرَآَة : keberkahan; pertumbuhan;

pertambahan

21. Basmah : بَسْمَة : senyuman

22. Basyirah : بَشِيْرَة : yang menyampaikan kabar gembira

23. Balqis : بَلْقِيْس : nama Ratu negeri Saba’ pada masa

Nabi Sulaiman ‘alaihissalaam

24. Balighah : بَلِيْغَة : yang fashih, amat sangat mengena

25. Bahjah : بَهْجَة : kegembiraan, keceriaan

26. Bahirah : بَهِيْرَة : wanita yang terhormat

27. Bahiyyah : بَهِيَّة : yang cantik; bersinar; berkilau

28. Baydla` : بَيْضَاء : yang putih

29. Butsainah : بُثَيْنَة : (diminutif dari Batsnah) ; wanita yang

cantik

30. Buraidah : بُرَيْدَة : (diminutif dari bard); dingin ; nama

sebuah tempat/propinsi di Arab Saudi

TA’ ( (التاء

1. Tâiqah : تَائِقَة : yang merindu, sangat menginginkan

sesuatu

2. Tâbi’ah : تَابِعَة : yang mengikuti

3. Tâsi’ah : تَاسِعَة : yang kesembilan

4. Tâliyah : تاَلِيَة : yang membaca (al-Qur’an); yang

berikutnya, yang mengikuti

5. Tabrîz : تَبْرِيْز : yang lebih unggul; penampakan

6. Tahiyyah : تَحِيَّة : ucapan selamat

7. Tarbiyah : تَرْبِيَة : mendidik, pendidikan

8. Tarqiyah : تَرْقِيَة : meningkatkan, peningkatan

9. Tazkiyah : تَزْآِيَة : menyucikan (diri); penyucian (diri);

rekomendasi

10. Tasliyah : تَسْلِيَة : menghibur, hiburan

11. Taghrîd : تَغْرِيْد : kicau burung

12. Taqiyyah : تَقِيَّة : yang taqwa

13. Talîdah : تَلِيْدَة : klasik

14. Tamîmah : تَمِيْمَة : penciptaan yang sempurna;

perlindungan

15. Tawaddud : تَوَدُّد : cinta kasih

16. Tahâni : تَهَانِي : jamak dari kata tahni-ah ; ucapan

selamat

17. Taima’ : تَيْمَاء : padang sahara; nama lembah di bagian

utara jazirah Arab

TSA’ ( (الثاء

1. Tsâbitah : ثَابِتَة : yang kokoh; teguh hati; lurus

2. Tsariyyah : ثَرِيَّة : yang kaya

3. Tsurayya : ثُرَيَّا : kumpulan bintang

4. Tsuaibah : ثُوَيْبَة : nama wanita penyusu Nabi Shallallâhu

‘alaihi wasallam ; diminutif dari tsawâb

(pahala)

JÎM ( (الجيم

1. Jâizah : جَائِزَة : hadiah, orang yang membolehkan

2. Jasîmah : جَسِيْمَة : yang besar badannya, gemuk

3. Jamîlah : جَمِيْلَة : yang cantik

4. Jalîlah : جَلِيْلَة : yang tinggi, mulia, agung

5. Jauharah : جَوْهَرَة : mutiara

6. Jahra’ : جَهْرَاء : yang bersuara lantang, jelas

7. Jaida’ : جَيْدَاء : leher yang jenjang

8. Jinân : جِنَان : (kata jamak dari jannah) taman, kebun,

surga

9. Jumânah : جُمَانَة : butir mutiara yang besar

10. Juwairiyyah : جُوَيْرِيَّة : nama salah seorang Isteri Rasulullah

AL-HA’ ( (الحاء

1. Habibah : حَبِيْبَة : Kekasih; tersayang

2. Hasanah : حَسَنَة : Perkataan atau perbuatan yang baik

3. Hasibah : حَسِيْبَة : Yang memiliki keturunan terpandang

4. Hasna` : حَسْنَاء : Cantik; indah; molek

5. Hakimah : حَكِيْمَة : yang bijaksana

6. Halwa : حَلْوَى : manisan

7. Halimah : حَلِيْمَة : Yang sabar, lembut; wanita yang

menyusui Nabi shallallâhu ‘alaihi wa

sallam

8. Hamdunah : حَمْدُوْنَة : Yang memiji; yang bersyukur

9. Hamidah : حَمِيْدَة : Yang tingkah lakunya terpuji

10. Hannan : حَنَّان : Yang banyak mengasihi; kelembutan

hati

11. Hanin : حَنِيْن : Yang penuh kasih sayang

12. Hawwa` : حَوَّاء : yang mengandung sesuatu; isteri

Nabi Adam

13. Haura` : حَوْرَاء : Wanita berkulit putih yang memiliki

mata yang sangat hitam

14. Husna : حُسْ نَى : Kesudahan yang menyenangkan

15. Hamnah : حَمْنَة : Kemudahan

16. Hishshah : حِصَّة : Bagian; jenis mutiara

17. Husniyah : حُسْنِيَّة : Yang bersifat baik

18. Hulwah : حُلْوَة : Mata atau mulut yang indah; manis

19. Humaira` : حُمَيْرَاء : Diminutif (tashghir) dari kata ‘Hamra`’

(yang kemerah-merahan)

20. Huriyah : حُوْرِيَّة : Bidadari surga; wanita cantik

21. Hazimah : حَازِمَة : Yang memiliki keteguhan hati dan

keyakinan diri; bersikap tegas

22. Hafizhah : حَافِظَة : Yang memelihara, menjaga diri

23. Hamidah : حَامِدَة : Yang bersyukur; yang memuji

AL-KHÂ’ ( (الخاء

1. Khatimah : خَاتِمَة : Kesudahan atau penghabisan sesuatu

2. Khathirah : خَاطِرَة : Pikiran atau rasa yang melintas

didalam hati

3. Khalidah : خَالِدَة : Abadi

4. Khalidiyah : خَالِدِيَّة : Yang menisbatkan kepada ‘khalidah’

5. Khalishah : خَالِصَة : Murni, bening

6. Khashibah : خَصِيْبَة : Banyak kebaikan; subur

7. Khadhra` : خَضْرَاء : Hijau; langit.

8. Khulashah : خُلاَصَة : Kesimpulan; ringkasan

9. Khamilah : خَمِيْلَة : Beludru; hutan belukar

10. Khansa : خَنْسَاء : Yang memiliki hidung mancung; wanita

yang baik

11. Khaulah : خَوْلَة : Rusa betina

12. Khairiyah : خَيْرِيَّة : Yang memiliki sifat baik

13. Khizanah : خِزَانَة : Harta yang disimpan; lemari

AD-DÂL ( (الدال

1. Daliyah : دَالِيَة : Pohon anggur

2. Danah : دَانَة : Batu mulia

3. Daniyah : دَانِيَة : Dekat

4. Dalilah : دَلِيْلَة : Bukti; jalan yang terang

5. Dauhah : دَوْحَة : Hujan yang turun terus-menerus dan

tidak lebat

6. Daulah : دَوْلَة : Negara; pemerintahan

7. Daumah : دَوْمَة : Pohon yang lebat; kelangsungan

8. Dayyinah : دَيِّنَة : Taat beragama

9. Diyanah : دِيَانَة : Agama

10. Dimah : دِيْمَة : Hujan yang turun terus-menerus

11. Durrah : دُرَّة : Mutiara yang besar

12. Durriyah : دُرِّيَّة : Dinisbahkan kepada ‘Durrah’

ADZ-DZÂL ( (الذال

1. Dzakirah : ذَاآِرَة : Yang berzikir; yang selalu ingat

2. Dzakiyyah : ذَآِيَّة : Cerdas

3. Dzahabiyyah : ذَهَبِيَّة : Yang memiliki sifat emas

4. Dzikra : ذِآْرَى : Ingatan; ketenangan

5. Dzihniyyah : ذِهْنِيَّة : Menurut akal

6. Dzu`abah : ذُؤَابَة : Rambut yang dikepang; jambul

AR-RÂ’ ( (الراء

1. Ra`idah : رَائِدَة : Pemandu; penunjuk jalan

2. Rabihah : رَابِحَة : Yang beruntung

3. Rabi`ah : رَابِعَة : Subur; keempat

4. Rabiyah : رَابِيَة : Permukaan tanah yang menonjol

5. Rajihah : رَاجِحَة : Yang utama; yang diprioritaskan

6. Rajiyah : رَاجِيَة : Yang mengharapkan

7. Rasikhah : رَاسِخَة : Yang tegar; yang kuat; yang tetap

8. Rasiyah : رَاسِيَة : Yang tegar; yang kuat

9. Rasyidah : رَاشِدَة : Yang matang pikirannya

10. Radhiyah : رَاضِيَة : Yang rela; yang merasa puas

11. Raghibah : رَاغِبَة : Yang menyayangi

12. Raghidah : رَاغِدَة : Yang hidupnya enak

13. Raqiyah : رَاقِيَة : Yang tinggi

14. Raniyah : رَانِيَة : Yang memandang dengan terpesona

15. Rabwah : رَبْوَة : Tanah yang mendaki

16. Rajwa : رَجْوَى : Permohonan

17. Rajiyyah : رَجِيَّة : Yang diharapkan

18. Rahimah : رَحِيْمَة : Penyayang; pengasih

19. Rasmiyyah : رَسْمِيَّة : Menurut resmi; dinisbatkan kepada

‘rasm’ (tulisan)

20. Rasyidah : رَشِيْدَة : Yang dibimbing; diberi petunjuk

21. Rashafah : رَصَافَة : Taman disekitar kota

22. Rashanah : رَصَانَة : Kewibawaan; ketenangan

23. Radhwa : رَضْوَى : Keridhaan; nama bukit yang terletak

diantara Madinah Dan Yanbu`

24. Radhiyyah : رَضِيَّة : Yang puas

25. Raghdah : رَغْدَة : Kehidupan yang damai

26. Raghibah : رَغِيْبَة : Anugerah yang banyak; yang disenangi

27. Raghidah : رَغِيْدَة : Air susu; buih

28. Rafidah : رَفِيْدَة : Yang diberi pertolongan

29. Rafi`ah : رَفِيْعَة : Yang tinggi

30. Rafiqah : رَفِيْقَة : Istri; pendamping

31. Ramziyyah : رَمْزِيَّة : Simbolik

32. Rana : رَنَا : Sesuatu yang indah dan enak

dipandang

33. Rawdhah : رَوْضَة : Taman yang banyak pepohonannya

34. Raihanah : رَيْحَانَة : Wanita yang baik jiwanya

35. Rifqah : رِفْقَة : Perkumpulan; himpunan; nama istri

Ishaq atau ibu Yaqub

36. Riqqah : رِقَّة : Kasih sayang; rasa malu; kelembutan

37. Ridah : رِيْدَة : Angin semilir

Az-Zây ( (الزاي

1. Zahirah : زاهرة : Cemerlang; Bercahaya

2. Zakiyyah : زَآِيَّة : Yang beruntung

3. Zahra` : زَْهْرَاء : bentuk muannats (gender) dari kata

Azhar; wajah yang cemerlang; bulan;

julukan Fathimah, putri Rasulullah

4. Zahrah : زَهْرَة : Bunga; keindahan

5. Zahidah : زَهِيْدَة : Yang utama; yang diprioritaskan

6. Zahiyyah : زَهِيَّة : Yang bersinar; cemerlang

7. Zainab : زَيْنَب : Nama putri dan isteri Rasulullah

8. Zubaidah : زُبَيْدَة : diminutif dari kata Zubdah ; intisari dari

sesuatu

9. Zulfa : زلفى : Kedudukan, derajat;dekat;taman

9. Zuhdiyyah : زُهْدِيَّة : Dinisbahkan kepada kata Zuhd

10. Zuhrah : زُهْرَة : Putih mengkilat; warna yang bening

As-Sîn ( ( السين

1. Sabikah : سَبِيْكَة : Batang emas yang dilebur

2. Sa`danah : سَعْدَانَة : Burung dara; bahagia

3. Sa`diyah : سَعْدِيَّة : Yang menisbatkan kepada kata-kata

sa`ad (kebahagiaan)

4. Sa`adah : سَعَادَة : Kebahagiaan; Kesenangan

5. Sa`idah : سَعِيْدَة : Yang berbahagia; yang hidupnya enak

6. Sakinah : سَكِيْنَة : Tenang; berwibawa; lembut

7. Salsabil : سَلْسَبِيْل : Nama mata air di surga; air yang sedap

8. Salma : سَلْمَى : Selamat; sehat; nama pohon

9. Salwa : سَلْوَى : Madu; burung berwarna putih mirip

seperti burung layang-layang

10. Samahah : سَمَاحَة : Kelapangan dada; kehormatan;

kemudahan; gelar bagi seorang mufti

11. Samihah : سَمِيْحَة : Yang tolerans; yang mulia

12. Samirah : سَمِيْرَة : Yang Mengobrol di waktu malam

13. Saniyyah : سَنِيَّة : Berkedudukan tinggi; yang bersinar

14. Saudah : سَوْدَة : Harta melimpah; nama istri Nabi

Muhammad saw

15. Sausan : سَوْسَن : Tumbuhan yang harum baunya dan

banyak jenisnya

16. Sulthanah : سُلْطَانَة : Pemimpin wanita

17. Sumayyah : سُمَيَّة : Berkedudukan tinggi; yang bersinar

18. Suha : سُهَا : Bintang kecil yang cahayanya

tersembunyi

19. Suhailah : سُهَيْلَة : (Diminutif sahlah) Mudah.

20. Sabiqah : سَابِقَة : Yang terlebih dahulu

21. Satirah : سَاتِرَة : Yang menutupi (seperti aib suaminya)

22. Sajidah : سَاجِدَة : Yang bersujud

23. Sarrah : سَارَّة : nama istri Ibrahim; yang bergembira

24. Salimah : سَالِمَة : Yang terhindar dari cacat; yang sehat

25. Samiyah : سَامِيَة : Tinggi; terhormat.

26. Sahirah : سَاهِرَة : Tanah lapang yang mudah dijejaki;

tanah lurus dan putih; mata air; bulan;

yang berjaga malam

ASY-SYÎN ( (الشين

1. Syarifah : شَرِيْفَة : Yang mulia; yang terhormat

2. Syafi`ah : شَفِيْعَة : Perantara; yang memberi syafat

3. Syafiqah : شَفِيْقَة : Yang menaruh belas kasihan; iba hati;

yang lemah lembut

4. Syamma` : شَمَّاء : Yang berhidung mancung

5. Syahba` : شَهْبَاء : Pasukan yang bersenjata lengkap

6. Syahla` : شَهْلاَء : Yang memiliki mata kebiru-biruan

7. Syahidah : شَهِيْدَة : Wanita yang mati syahid

8. Syahirah : شَهِيْرَة : Yang termashur

9. Syaima` : شَيْمَاء : Yang bertahi lalat; putrid halimah

Sa`diyah, saudara sesusuan Nabi saw

10. Syukriyyah : شُكْرِيَّة : Yang memiliki sifat syukur

ASH-SHÂD ( (الصاد

1. Shabirah : صَابِرَة : Yang bersabar

2. Shahibah : صَاحِبَة : Istri; pendamping

3. Shadiqah : صَادِقَة : Benar; jujur

4. Sha`idah : صَاعِدَة : Yang meninggi; yang mulai menonjol

5. Shalihah : صَالِحَة : Yang memiliki keahlihan; kelayakan

atau keutamaan

6. Shabihah : صَبِيْحَة : Wajah yang berseri-seri; waktu pagi

hari raya

7. Shadiqah : صَدِيْقَة : Teman; sahabat

8. Sha`dah : صَعْدَة : Sungai yang lurus; tanjakan

9. Shafiyyah : صَفِيَّة : Yang bersih; jernih; murni; nama salah

seorang istrI Nabi saw

10. Shiddiqah : صِدِّيْقَة : Yang banyak kebenarannya

ADL-DLÂD ( (الضاد

1. Dhari`ah : ضَارِعَة : Yang kecil mungil; yang masih muda;

yang merendahkan diri (arti positif)

2. Dhafiyah : ضَافِيَة : Yang lebat (rambutnya)

3. Dhamrah : ضَامِرَة : Yang halus kulitnya

4. Dhaminah : ضَامِنَة : Yang menjamin; komitmen

5. Dhawiyah : ضَاوِيَة : Yang bercahaya; kurus

6. Dhahwah : ضَحْوَة : Waktu Dhuha

7. Dhaifah : ضَيِّفَة : Tamu wanita

8. Dhifaf : ضِفَاف : (Jama` dari Dlaffah) Pinggiran sungai;

tebing lembah; suatu kelompok

ATH-THÂ` ( (الطاء

1. Thalibah : طَالِبَة : Yang menuntut ilmu; yang menyenangi

sesuatu

2. Thamihah : طَامِحَة : Yang ambisi untuk mencapai puncak

3. Thahirah : طَاهِرَة : Suci; bersih; mulia; terlindungi dari

maksiat dan kehinaan

4. Thahiyah : طَاهِيَة : Tukang masak yang pandai

5. Tharfa` : طَرْفَاء : Yang baik, yang langka

6. Tharifah : طَرِيْفَة : Yang jarang ada; aneh, lucu

7. Thariyyah : طَرِيَّة : Yang empuk; lunak; lembab

8. Thalawah : طَلاَوَة : Yang baik, ceria

9. Thalihah : طَلِيْحَة : Yang cantik dan mengagumkan

10. Thali`ah : طَلِيْعَة : Pelopor; perintis

11. Thaibah : طَيِّبَة : Negeri yang subur dan tentram.

AZH-ZHÂ` ( (الظاء

1. Zhafirah : ظَافِرَة : Yang beruntung; yang menang

2. Zha’inah : ظَاعِنَة : Yang bepergian

3. Zhahirah : ظَاهِرَة : Jelas; unggul; menang

4. Zhabyah : ظَبْيَة : Kijang betina

5. Zharifah : ظَرِيْفَة : Yang lembut dan halus

6. Zhafrah : ظَفْرَة : Kemenangan

7. Zhalilah : ظَلِيْلَة : Taman yang banyak pepohonannya

8. Zhufairah : ظُفَيْرَة : Yang banyak mendapatkan

kemenangan

AL-‘AIN ( (العين

1. A`idah : عائدة : Yang datang; anugerah; keuntungan;

manfaat

2. Abidah : عابدة : Yang taat; yang beribadah; kepada

Allah

3. ‘Abirah : عَابِرَة : Pelalu lalang; yang sedih (berlinang air

mata)

4. ‘Atikah : عَاتِكَة : Yang jernih; mulia

5. ‘Adilah : عَادِلَة : Yang berbuat adil

6. ‘Arifah : عَارِفَة : Yang mengetahui; anugerah

7. ‘Asilah : عَاسِلَة : Yang mengambil madu dari tempatnya;

yang berbuat baik

8. ‘Ashimah : عَاصِمَة : Ibu kota suatu negara; yang menjaga

suami dan dirinya dari dosa

9. ‘Athifah : عَاطِفَة : Perasaan; rasa kasih saying

10. ‘Aqila : عَاقِلَة : Yang berakal; pandai

11. ‘Akifah : عَاآِفَة : Yang menetap; beri’tikaf

12. ‘Alimah : عَالِمَة : Pandai; berilmu

13. ‘Amirah : عَامِرَة : Penghuni; lembah; yang dipenuhi oleh

keimanan dan pekerti yang mulia

14. ‘Ahidah : عَاهِدَة : Yang menjaga janji atau urusan

15. ‘Ablah : عَبْلَة : Wanita yang sempuran fisiknya

16. ‘Adzbah : عَذْبَة : Sedab; baik; enak; lezat

17. ‘Adzra` : عَذْرَاء : Perawan; julukan bagi Maryam

18. ‘Azbah : عَذْبَة : Yang manis dan nikmat

18. ‘Azzah : عَزَّة : Anak kijang/rusa

19. ‘Azizah : عَزِيْزَة : mulia; terhormat; kuat

20. ‘Azmah : عَزْمَة : Kekuatan; keinginan

21. ‘Asjad : عَسْجَد : Emas; mutiara

22. ‘Asla` : عَسْلاَء : campuran dengan madu

23. ‘Asyirah : عَشِيْرَة : Kabilah

24. ‘Ashma` : عَصْمَاء : Yang terlindungi; yang terpelihara

25. ‘Athfah : عَطْفَة : Yang penuh welas dan kasih sayang

26. ‘Afifah : عَفِيْفَة : Yang mensucikan diri; yang baik

27. ‘Afra` : عَفْرَاء : Jenis kijang/rusa yang amat putih

28. ‘Aliyyah : عَلِيَّة : Tinggi

29. ‘Alya` : عَلْيَاء : Tempat yang tinggi; puncak gunung;

langit; kemuliaan

30. ‘Anbarah : عَنْبَرَة : Minyak wangi;za’faran

31. ‘Awathif : عَوَاطِف : Jamak dari kata ‘Athifah ; yang

penyayang; baik akhlaqnya

32. ‘Itrah : عِتْرَة : Kerabat dekat

33. ‘Ithaf : عِطَاف : Pedang; pakaian

34. ‘Iffat : عِفَّت : Yang suci, menjaga diri

35. ‘Inayah : عِنَايَة : Perhatian; pertolongan; tuntunan

36. ‘Urubah : عُرُوْبَة : Yang cantik dan berhijab; Yang tertawa

37. ‘Ulayya : عُلَيَّا : Diminutif dari kata ‘Alya` ; Puncak;

langit; kemuliaan

ALGHAIN ( (الغين

1. Ghadah : غادة : Wanita yang lembut

2. Ghaziyah : غَازِيَة : Yang mampu menaklukkan hati karena

kecantikannya

3. Ghaliyah : غَالِيَة ____________: Mahal harganya; campuran minyak

wangi

4. Ghazalah : غَزَّالَة : Saat matahari terbit; kijang; pertama

dari sesuatu

5. Ghaniyyah : غَنِيَّة : Yang memiliki harta berlimpah

6. Ghaitsanah : غَيْثَانَة : Awan yang menurunkan hujan

7. Ghaina` : غَيْنَاء : Pohon yang dahan-dahannya rimbun

8. Ghaida` : غَيْدَاء : Wanita yang anggun dan lembut

9. Ghurrah : غُرَّة : Awal munculnya bulan sabit; pemuka

kaum; wajah

10. Ghulwa` : غُلْوَاء : Yang berlebihan; kematangan masa

muda

AL-FÂ` ( (الفاء

1. Fa`izah : فَائِزَة : Yang beruntung; yang menang

2. Fa`iqah : فَائِقَة : Yang paling menonjol kecantikannya

dan kebaikannya

3. Fatihah : فَاتِحَة : Permulaan sesuatu; surat fatihah

4. Fakhirah : فَاخِرَة : Yang bagus sekali

5. Fadiyah : فَادِيَة : Yang mengorbankan diri untuk orang

lain dan menyelematkannya

6. Fari’ah : فَارِعَة : Yang panjang dan tinggi

7. Fadhilah : فَاضِلَة : Yang utama; yang menonjol

20. Falihah : فَالِحَة : Yang sukses meraih apa yang

diinginkan

21. Fathiyyah : فَتْحِيَّة : Dari kata Fath ; pangkal kebaikan,

kemenangan dan keberuntungan

22. Fatiyyah : فَتِيَّة : Yang muda dan penuh vitalitas

23. Fakhiriyyah : فَخْرِيَّة : Yang bersifat kebanggaan

24. Farhah : فَرْحَة : Kesenangan; kegemberiaan

25. Faridah : فَرِيْدَة : Mutiara yang berharga; yang tiada

saingannya; sendirian

26. Farizah : فَرِيْزَة : Yang sudah diundi dan diseleksi

27. Fashihah : فَصِيْحَة : Fasih; lancar dan baik bicaranya

28. Fathinah : فَطِيْنَة : Cerdas

29. Fakihah : فَكِيْهَة : Yang baik jiwanya

30. Fahimah : فَهِيْمَة : Yang banyak paham

31. Fauziyyah : فَوْزِيَّة : Yang bersifat keberuntungan

32. Faiha` : فَيْحَاء : Rumah yang luas; julukan bagi kota

Damaskus, Bashrah dan Tripoli,

Libanon; kuah yang ada rempahrempahnya

33. Fairuz : فَيْرُوْز : Batu permata yang berwarna biru agak

kehijau-hijauan

34. Fidhdhah : فِضَّة : Perak

35. Fikriyyah : فِكْرِيَّة : Yang bersifat pemikiran

AL-QÂF ( (القاف

1. Qabilah : قَابِلَة : Dukun beranak

2. Qanitah : قَانِتَة : Wanita yang berdiri lama saat shalat

dan berdoa

3. Qani’ah : قَانِعَة : Yang merasa puas; sederhana

4. Qarirah : قَرِيْرَة : Wanita yang lapang hatinya

5. Qathifah : قَطِيْفَة : Nama tumbuhan; Pakain yang

dilemparkan seseorang ke arah dirinya

sendiri

6. Qamariyyah : قَمَرِيَّة : Jenis burung dara yang berkicau

7. Qismiyyah : قِسْمِيَّة : Wajah yang cantik penampilannya

8. Qiladah : قِلاَدَة : Kalung

9. Qudsiyyah : قُدْسِيَّة : Kesucian dan keberkahan

10. Qudwah : قُدْوَة : Panutan; suriteladan

AL-KÂF ( (الكاف

1. Katibah : آَاتِبَة : Sekretaris

2. Katimah : آَاتِمَة : Yang menyembunyikan rahasia,

pemegang amanah di dalam beramal

3. Kadziyah : آَاذِيَة : Nama jenis bunga yang harum baunya.

4. Kasibah : آَاسِبَة : Yang beruntung.

5. Kazhimah : آَاظِمَة : Dapat menahan diri dari amarah

6. Kafiah : آَافِيَة : Yang mencukupkan sehingga tidak

perlu yang lain

5. Kamilah : آَامِلَة : Yang sempurna; yang komplit

6. Kahilah : آَحْلاَء : Wanita yang bercelak

7. Karimah : آَرِيْمَة : Yang mulia;anak; saudara perempun

8. Kawakib : آَوَاآِب : Bintang-gemintang

9. Kayyisah : آَيِّسَة : Wanita yang berakal jernih dan cerdik

10. Kinanah : آِنَانَة : Penjagaan; perlindungan

AL-LÂM ( (اللام

1. Labibah : لَبِيْبَة : Wanita yang cerdas; pandai

2. Lahzhah : لَحْظَة : Sekilas pandang

3. Lathifah : لَطِيْفَة : Wanita yang lembut; baik

4. Lamya` : لَمْيَاء : Yang keabu-abuan; agak kurus (sedikit

daging)

5. Lahfah : لَهْفَة : Kerinduan

6. Lawahizh : لَوَاحِظ : Mata yang awas

7. Laila : لَيْلَى : Malam yang gelap

8. Lu`lu`ah : لُؤْلُؤَة : Mutiara

9. Lubabah : لُبَابَة : Inti sesuatu; pilihan; nama istri Abbas

bin Abdul-Muthalib.

10. Lubanah : لُبَانَة : Hajat kebutuhan

11. Lubna : لُبْنَى : Sejenis pohon yang mempunyai air

seperti madu dan terkadang dijadikan

sebagai wewangian dengan

membakarnya; madu

12. Luwazah : لُوَزَة : Pohon yang berbuah dan amat

masyhur; buah badam

AL-MÎM ( (الميم

1. Ma`munah : مَأْمُوْنَة : Yang dapat dipercayai

2. Matsilah : مَاثِلَة : Yang menyerupai; tampil

2. Majidah : مَاجِدَة : Yang mulia; yang agung; yang baik

budinya

3. Mariyah : مَارِيَة : Wanita yang wajahnya berseri-seri;

nama salah seorang istri nabi saw

berasal dari Mesir Mariyah al-

Qibthiyyah

4. Mazinah : مَازِنَة : Yang bercahaya wajahnya

5. Maziyah : مَازِيَة : Awan yang membawa air hujan berseriseri

7. Mahirah : مَاهِرَة : Pandai

8. Mabrukah : مَبْرُوْآَة : Yang pendapat barakah

9. Mahabbah : مَحَبَّة : Kecintaan; kasih saying yang tulus

10. Mahasin : مَحَاسِن : Keindahan

11. Mahbubah : مَحْبُوْبَة : Yang dicintai; yang disayang; terkasih

12. Mahrusah : مَحْرُوْسَة : Yang terlindungi; yang terpelihara;

julukan bagi kota Cairo, ibukota Mesir

13. Mahfuzhoh : مَحْفُوْظَة : Sesuatu yang dihafal/dijaga dengan

penuh perhatian

14. Madihah : مَدِيْحَة : Yang terpuji; Yang banyak memuji

15. Marjanah : مَرْجَانَة : Satu biji mutiara

16. Marjuwwah : مَرْجُوَّة : Orang yang diharapkan

17. Marzaqah : مَرْزُوْقَة : Yang memperoleh rizki yang banyak

18. Marwah : مَرْوَة : tumbuhan medis dan beraroma; nama

bukit di Mekkah (Yaitu tempat sa’i)

19. Maryam : مَرْيَم : Nama ibu Isa as

20. Mazaya : مَزَايَا : Kelebihan; keunggulan

21. Masarrah : مَسَرَّة : Kegembiraan

22. Musrurah : مَسْرُوْرَة : Yang bergembira

23. Mas`udah : مَسْعُوْدَة : Yang berbahagia

24. Masya`il : مَشَاعِل : Sesuatu yang dinyalakan untuk

penerangan;obor

25. Masykurah : مَشْكُوْرَة : Yang diterima kasihi

26. Masyhurah : مَشْهُوْرَة : Terkenal; termasyhur

27. Mashunah : مَصُوْنَة : Yang terjaga

28. Ma’azzah : مَعَزَّة : Tempat yang dimuliakan

29. Ma’zuzah : مَعْزُوْزَة : Yang memiliki kedudukan di kalangan

kaumnya

30. Ma’unah : مَعُوْنَة : Yang tidak kikir untuk membantu

kaumnya

31. Mafakhir : مَفَاخِر : Sesuatu yang dibangga-banggakan

32. Maqbulah : مَقْبُوْلَة : Yang diterima

33. Maqshudah : مَقْصُوْدَة : Yang dituju

34. Makkiyyah : مَكِّيَّة : Dinisbahkan kepada kota Mekkah

35. Malihah : مَلِيْحَة : Cantik; indah penampilannya

36. Mamduhah : مَمْدُوْحَة : Yang dipuji

37. Manal : مَنَال : Anugerah dan nikmat Allah

38. Manahil : مَنَاهِل : Sumber ilmu dan akhlaq

39. Mantsurah : مَنْثُوْرَة : Ucapan yang baik

40. Mansyudah : مَنْشُوْدَة : Yang dituntut untuk memenuhi

kepentingan manusia; yang diidamidamkan

41. Manshurah : مَنْصُوْرَة : Yang ditolong

42. Mani`ah : مَنِيْعَة : Kuat perkasa

43. Mawaddah : مَوَدَّة : Kasih saying; kecintaan

44. Mauhibah : مَوْهِبَة : Anugrah; hadiah; pemberian

45. Mahdiyyah : مَهْدِيَّة : Yang mendapat hidayah Allah

46. Mahibah : مَهِيْبَة : Yang disegani; penuh wibawa

47. Mayyasah : مَيَّاسَة : Bintang yang berkilau

48. Mayyadah : مَيَّادَة : Yang bergoyang-goyang

49. Maitsa` : مَيْثَاء : Pepasir yang ringan dan tanah datar

yang baik

50. Maysurah : مَيْسُوْرَة : Yang dimudahkan

51. Maimunah : مَيْمُوْنَة : Yang diberi kebaikan; yang diberi taufik

52. Maila : مَيْلاَء : Pohon yang banyak cabangnya; yang

condong

53. Miskah : مِسْكَة : Kasturi

54. Misykah : مِشْكَاة : Lentera

55. Mibarrah : مِبَرَّة : Makanan untuk bepergian yang ringan

56. Mu’minah : مُؤْمِنَة : Wanita yang beriman

57. Mu’nisah : مُؤْنِسَة : Wanita yang menghibur

58. Mubinah : مُبِيْنَة : Yang menjelaskan apa yang

diinginkannya

59. Mujahidah : مُجَاهِدَة : Yang berjihad

60. Muhsinah : مُحْسِنَة : Yang berbuat baik

61. Mukhlishoh : مُخْلِصَة : Yang ikhlas

62. Mudrikah : مُدْرِآَة : Yang memiliki pemahaman yang baik

63. Muradah : مُرَادَة : Yang dicintai

64. Murtaja : مُرْتَجَى : Tempat menumpukan cita-cita

65. Muznah : مُزْنَة : Awan yang membawa air

66. Musta’inah : مُسْتَعِيْنَة : Yang minta pertolongan Allah

67. Muslimah : مُسْلِمَة : Wanita muslimah

68. Musyirah : مُشِيْرَة : Yang memberikan masukan

69. Mudhi`ah : مُضِيْئَة : Bercahaya; wajah yang berseri-seri

70. Muthi`ah : مُطِيْعَة : Taat; lembut; mudah

71. Mu`adzah : مُعَاذَة : Yang terpelihara; yang terlindungi

72. Mu’inah : مُعِيْنَة : Yang membantu hajat orang

73. Mufidah : مُفِيْدَة : Yang berguna bagi orang lain

74. Multazimah : مُلْتَزِمَة : Yang komitmen

75. Mumtazah : مُمْتَازَة : Yang unggul dan memiliki kelebihan;

istimewa

76. Muna : مُنَى : Harapan; cita-cita

77. Munibah : مُنِيْبَة : Yang kembali kepada Tuhannya

78. Munirah : مُنِيْرَة : Bercahaya; terang

79. Munifah : مُنِيْفَة : Tinggi; serasi

80. Muhjah : مُهْجَة : Darah jantung dan roh

81. Muwaffaqah : مُوَفَّقَة : Yang mendapatkan ilham; mendapat

petunjuk/taufiq

AN-NÛN ( (النون

1. Na`ilah : نَائِلَة : Yang mendapatkan nugerah apa yang

diinginkan –insya Allah-

2. Na`ibah : نَائِبَة : Yang mewakili

4. Natsirah : نَاثِرَة : Yang pandai merangkai prosa

5. Najilah : نَاجِلَة : Yang memiliki keturunan yang

terhormat

6. Najihah : نَاجِحَة : Yang sukses

7. Najiyah : نَاجِيَة : Selamat

8. Nadiyah : نَادِيَة : Yang memanggil

9. Nasyidah : نَاشِدَة : Yang mencita-citakan kesempurnaan

dan dapat meraih cita-cita

10. Nashi’ah : نَاصِعَة : Yang polos, suci dan terang

11. Nasihah : نَاصِحَة : Wanita penasihat

12. Nazhimah : نَاظِمَة : Ahli membuat syair; kumpulan mutiara

13. Na`imah : نَاعِمَة : Yang halus, lembut

14. Nafi`ah : نَافِعَة : Yang memberi manfaat kepada orang

lain

15. Namiah : نَامِيَة : Yang sempurna tubuh, akal dan

akhlaqnya

16. Nahidhah : نَاهِضَة : Yang bangkit dengan tekad bulat

17. Nahilah : نَاهِلَة : Yang menyumbangkan ilmu dan adab

18. Nabilah : نَبِيْلَة : Mulia; terhormat; pandai

19. Nabihah : نَبِيْهَة : Yang cerdas dan unggul

20. Najdah : نَجْدَة : Cepat menolong

21. Najla` : نَجْلاَء : Yang memiliki mata yang hitam, indah

dan lebar

22. Najmah : نَجْمَة : Bintang; kata-kata

23. Najwa : نَجْوَى : Pembicaraan antara dua orang; bisikan

24. Najibah : نَجِيْبَة : Yang cerdas, berakal lagi cerdik

25. Nakhwah : نَخْوَة : Harga diri; maruwah

26. Nadidah : نَدِيْدَة : Yang semisal, sepadan; yang sama

27. Narjis : نَرْجِس : Tumbuhan yang enak aromanya

28. Nazihah : نَزِيْهَة : Yang jauh dari hal-hal yang buruk

29. Nasibah : نَسِيْبَة : Yang nasabnya terhormat

30. Nasywah : نَشْوَة : Kebahagiaan dan kegembiraan

31. Nasyithah : نَشِيْطَة : Yang gesit dan enerjik

32. Nasyamah : نَشَامَة : Yang kuat, suci dan punya kepribadian

kokoh

33. Nadhirah : نَضِرَة : Yang penuh vitalitas dan menawan

34. Nazhirah : نَظِيْرَة : Yang setara, sepadan; menjadi pusat

perhatian

35. Na’amah : نَعَامَة : Nama burung yang terkenal

36. Nafhah : نَفْحَة : Aroma yang melegakan hati

37. Nafisah : نَفِيْسَة : Yang amat berharga; berkedudukan

tinggi

38. Naqiyyah : نَقِيَّة : Yang bersih

39. Nawal : نَوَال : Bagian; pemberian

40. Nawwarah : نَوَّارَة : Yang amat bercahaya

41. Nibras : نِبْرَاس : Lentera yang bercahaya

42. Nirdin : نِرْدِيْن : Tumbuhan yang enak aromanya

43. Nisrin : نِسْرِيْن : Bunga ros putih semerbak dan amat

menyengat

44. Nismah : نِسْمَة : Angin semilir

45. Ni’mah : نِعْمَة : Nikmat; karunia

46. Nuzhah : نُزْهَة : Rileks; tamasya

47. Nuwairah : نُوَيْرَة : Api kecil yang bercahaya dan

membakar

48. Nufah (Nova) : نُوْفَة : Yang sempurna tinggi dan

kecantikannya

49. Nuha : نُهَى : Akal

AL-HÂ` ( (الهاء

1. Hasyimah : هَاشِمَة : Yang pintar membuat susu

2. Hasyimiyyah : هَاشِمِيَّة : Dinisbahkan kepada Bani Hasyim

3. Hajar : هَاجَر : Waktu tengah hari tepat saat udara

panas

4. Halah : هَالَة : Lingkaran cahaya

5. Hazar : هَزَار : sejenis burung yang merdu suaranya

6. Hallabah : هَلاَّبَة : Angin dingin disertai hujan

7. Halilah : هَلِيْلَة : Tanah yang terkena hujan

8. Hamsa` : هَمْسَاء : Yang membisikkan

9. Hamsah : هَمْسَة : Bisikan

9. Hana` : هَنَاء : Kegembiraan; kebahagiaan

10. Hanadi : هَنَادِي : Dinisbahkan kepada India

11. Haniyyah : هَنِيَّة : Yang senang dan gembira

12. Hawadah : هَوَادَة : Kelembutan, ketenangan

13. Haya : هَيَا : Yang bagus gerakan dan

penampilannya

14. Hayaf : هَيَاف : Yang sangat haus

15. Haibah : هَيْبَة : Kewibawaan

16. Haifa` : هَيْفَاء : Yang ramping pinggangnya

17. Hibah : هِبَة : Pemberian; anugerah

18. Hidayah : هِدَايَة : Hadiyah; petunjuk

19. Hilalah : هِلاَلَة : Bulan penuh

20. Himmah : هِمَة : Kemauan

21. Hindun : هِنْد : Nama isteri Abu Sufyan; segerombolan

onta

22. Hila : هِيْلاَ : Pasir

23. Hubairah : هُبَيْرَة : Binatang buas sejenis anjing hutan

24. Huda : هُدَى : Pentunjuk; menunjukkan dengan

kelembutan

25. Huwaidah : هُوَيْدَة : Yang menyatukan dan tidak menceraiberaikan

dengan cara lembut

AL-WÂW ( (الواو

1. Wa`ilah : وَائِلَة : Yang kembali kepada Allah

2. Watsiqah : وَاثِقَة : Yang memiliki kepercayaan pada

dirinya sendiri

3. Wajidah : وَاجِدَة : Yang merasa cukup dengan dirinya dan

tidak terlalu memerlukan bantuan

orang

4. Wahah : وَاحَة : Tanah subur terletak di gerun pasir

5. Wadi’ah : وَادِعَة : Yang tenang dan mantap

6. Warifah : وَارِفَة : Yang panjang

7. Washilah : وَاصِلَة Yang menisba: Yang menyambut hubungan dengan

sanak kerabatnya

8. Wadlihah : وَاضِحَة : Yang jelas; yang istiqamah

9. Wa’izhah : وَاعِظَة : Wanita yang memberikan wejangan,

nasehat

10. Wafirah : وَافِرَة : Yang sempurna, banyak baiknya dan

merata manfa’atnya

11. Wajnah : وَجْنَة : Yang diatas kedua pipi

12. Wajizah : وَجِيْزَة : Yang bicaranya ringkas

13. Wajihah : وَجِيْهَة : Yang memiliki urusan dan kehormatan

14. Wahidah : وَحِيْدَة : Yang satu-satunya; sendirian

15. Wada’ : وَدَاع : Ketenangan; perpisahan

16. Wardah : وَرْدَة : Bunga ros

17. Wazirah : وَزِيْرَة : Menteri wanita

18. Wasma` : وَسْمَاء : Bekas keindahan dan kecantikan

19. Wasithah : وَسِيْطَة : Wanita Perantara; Yang menjadi

pemutus perkara/wasit

20. Wasimah : وَسِيْمَة : Wajah yang cantik

21. Washifah : وَصِيْفَة : Pendamping ratu; dayang

22. Wadli`ah : وَضِيْئَة : Yang cantik sekali

23. Wathfa` : وَطْفَاء : Yang bulu alisnya lebat

24. Wafa` : وَفَاء : Ketulusan; Kesetiaan

25. Wafidah : وَفِيْدَة : Yang datang

26. Wafiqah : وَفِيْقَة : Yang mendapatkan taufiq

27. Wafiyyah : وَفِيَّة : Yang setia

28. Wala` : وَلاَء : Loyalitas

29. Walladah : وَلاَّدَة : Yang banyak anak

30. Waliyyah : وَلِيَّة : Wali (wanita); penanggung jawab (wn)

31. Widad : وِدَاد : Yang mencintai orang-orang di

sekitarnya

32. Wisyah : وِشَاح : Sulaman dari mutiara

33. Wifaq : وِفَاق : Yang sesuai dengan dikehendaki

34. Wihad : وِهَاد : Dataran rendah

AL-YÂ` ( (الياء

1. Yasminah : يَاسَمِيْنَة : Bunga yasmin

2. Yafi`ah : يَافِعَة : Yang menginjak baligh

3. Yaqutah : يَاقُوْتَة : Salah satu jenis batu mulia; yaqut

4. Yani’ah : يَانِعَة : Buah sudah boleh dipetik

5. Yasra` : يَسْرَاء : Wanita kidal

6. Yaqzhanah : يَقْظَانَة : Yang tanggap/sigap; jaga

7. Yamamah : يَمَامَة : Sejenis burung dara

8. Yamaniyyah : يَمَانِيَّة : Yang bersifat keberkahan

9. Yusra : يُسْرَى : Yang paling mudah

10. Yusriyyah : يُسْرِيَّة : Yang bersifat mudah

11. Yumna : يُمْنَى : Tangan kanan

Advertisements

0 Responses to “Nama Islami Anak-Anak Putri”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


December 2009
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Twitter Updates

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Visitors

free counters

Blog Stats

  • 90,752 hits

Copyright

Dengan penuh kehati-hatian kami berusaha untuk tidak melanggar copyright. Apabila diantara pembaca ada yang merasa mempunyai hak cipta atas gambar dan atau tulisan di website ini, akan segera kami hapus atau menampilkan pemiliknya. We do our best to avoid copyrighted material. If anything on this site has been copyrighted by you, please contact us so we can remove it or give you credit!
Entertainment Blogs - Blog Catalog Blog Directory
Advertisements

%d bloggers like this: